BENEFICIILE PLM
Beneficiile pe care le va deține o companie după implementarea cu succes a conceptului PLM precum și impactul adus de această schimbare în cadrul organizației sunt:

Reducerea duratei de realizare a unui produs nou (Time to Market) - Acesta este beneficiul major al implementării unui sistem PLM. Din analiza mai multor companii a reieșit faptul că sunt trei factori majori care determină întârzierea lansării unui produs pe piață: timpul necesar pentru a realiza o anume activitate, timpul pierdut între diferite activități și timpul pierdut pentru refacerea documentelor. PLM poate facilita multiple activităţi care reduc drastic acești factori generatori de întârzieri ale lansării unui produs pe piață.

Îmbunătățirea productivității design-ului - PLM poate îmbunătăți substanțial productivitatea în departamentul de proiectare datorită faptului că inginerii nu vor mai aloca timp căutării informațiilor sau refacerii documentelor. Astfel timpul de proiectare va fi drastic redus. Statistic s-a arătat că un inginer petrece în medie 25-30% din timpul său de lucru căutând informația. PLM reduce acest timp aproape complet, inginerul nu trebuie să mai memoreze o mulțime de locații unde stochează fiecare proiect, pentru că sistemul PLM îi va oferi toate informațiile de care are nevoie în mod instantaneu. Un alt factor care determină scăderea productivității în departamentul de proiectare este gradul în care se refolosește informația deja existentă în sistem. Cantitatea de timp pe care unii ingineri o petrec rezolvând probleme care sunt deja rezolvate, este într-un birou de proiectare actual extrem de mare. Folosind un sistem PLM, identificarea, refolosirea și modificarea proiectelor deja existente trebuie să devină o rutină, indiferent care este departamentul care are nevoie de această informație.

Îmbunătățirea preciziei în procesele de proiectare și fabricare. Un beneficiu important adus de PLM este faptul că orice membru al oricărei echipei implicată în dezvoltarea unui anumit proiect (CAD, CAM, CAE), operează cu aceleași seturi de date care sunt tot timpul actualizate și se lucrează mereu cu cele mai recente versiuni. Dacă un inginer la un moment dat lucrează asupra unui „master file”, se știe că acesta este unul singur; dacă altcineva îl deschide, se știe că acela reprezintă o copie, astfel încât suprapunerea unor informații inconsistente este eliminată, chiar dacă persoanele respective lucrează concurent. Această capacitate a unui sistem PLM va duce la reducerea numărului de documente gestionate și mai ales la eliminarea erorilor care de obicei sunt observate în procesul de fabricare.
Crearea de conținut inovativ - Inginerii sunt de cele mai multe ori conservatori în ceea ce privește abordarea prin care încearcă să rezolve o anumită problemă, pentru că timpul necesar găsirii unui soluții mai bune necesită mai mult timp și un efort intelectual mai mare. Riscul de a petrece un timp excesiv pentru a realiza un design nou care nu va merge, este deseori inacceptabil. Sistemele PLM tratează procesul creativ într-o altă manieră.
  •     Memorează toate modificările și rezultatele testelor referitoare la respectivul produs, se reduce la minim refacerea documentelor și erorile potențiale care pot apărea
  •     Reduce riscul de a greși prin faptul că soluțiile sunt vizualizate de mai multe persoane, făcând informația disponibilă persoanei potrivite la momentul potrivit.
  •     Încurajează rezolvarea problemelor în echipă prin faptul că permite ca ideile personale să fie ușor transferate în cadrul echipei, știind că toată echipa se concentrează asupra aceleiași probleme.

Ușurinţă în utilizare - Aplicațiile componente PLM diferă extrem de mult și în ceea ce privește ușurința în utilizare. Cele mai multe dintre aceste aplicații au o interfață prietenoasă, ușor de învățat. Înterfața de căutare a informației este intuitivă, iar documentele se pot vizualiza imediat. În sistemul actual de lucru căutarea și colaborarea presupun existența unor persoane foarte experimentate. Din acest motiv se simplifică foarte mult accesul la informație astfel încât orice membru al echipei să poată accesa informația de care are nevoie.

Securitatea datelor
- Protecția capitalului intelectual este esențială într-o întreprindere care se află pe piață cu o concurență foarte puternică așa cum este piața constructorilor de mașini. Prin componenta PDM din cadrul unui sistem PLM, se protejează informațiile conferind diferite drepturi de acces pentru fiecare utilizator.

Control mai bun al proiectelor - Motivul pentru care întotdeauna dezvoltarea unui anumit produs este întârziată, nu este faptul că a fost planificat greșit de la început, ci mai degrabă faptul că în decursul proiectului au existat probleme cu controlul activităților. O aplicație PDM oferă unelte prin care se poate realiza un control eficient asupra proiectelor, beneficiile fiind aduse de: structura produsului, managementul schimbărilor, controlul configurațiilor și trasabilitatea documentelor.

Control mai bun asupra modificărilor
- Un sistem PLM trebuie să permită unui utilizator să creeze și să mențină multiple revizii și versiuni pentru orice document din baza de date, indiferent de departament sau de etapa de dezvoltare a unui produs. Asta înseamnă că se pot crea mai multe versiuni sau mai multe variante ale unui produs fără a pierde nimic din cele vechi. Fiecare versiune sau revizie nou creată va avea o dată și o semnătură, astfel încât să fie o informație verificabilă în procesul de audit.
Imbunătățirea semnificativă a calității - Prin introducerea mai multor seturi de proceduri pentru audit în ciclul de viață al produsului, PLM stabilește un mediu favorabil ISO9000 și Total Quality Management (TQM). Foarte multe din principiile fundamentale ale TQM sunt perfect cuprinse de sistemele PDM.

Impactul PLM asupra strategiei și structurii companiei - Nevoia organizațiilor pentru un management eficient care să sporească productivitatea a condus la adoptarea strategiei de tip PLM. Introducerea conceptului PLM aduce foarte multe schimbări în cadrul organizației, de la modul în care sunt stocate datele până la modul în care persoanele interacționează între ele. Pentru a implementa cu succes un sistem informatic PLM, este absolut necesar să existe o maturitate culturală a organizației, absența acestei culturi conduce la o cantitate foarte mare de stres, și inevitabil la eșecul implementării. Organizațiile introduc soluții noi pentru gestiunea proceselor pentru a crește performanțele. Chiar dacă performanțele prevăzute vor fi sau nu atinse, înfluența unei soluții noi asupra personalului este inevitabilă.