COMPONENTELE PLM
Deşi PLM este mai mult decât suma acestor concepte putem considera că următoarele sisteme compun sistemul PLM: Computer Aided Design (CAD), Engineering Data Management (EDM), Product Data Management (PDM), Computer Integrated Manufacturing (CIM), Computer Aided Manufacturing(CAM) şi Computer Aided Engineering (CAE).

Computer Aided Design (CAD) se referă la proiectarea și reprezentarea grafică virtuală a obiectelor fizice cu ajutorul computerului, într-un mediu virtual. Aplicațiile software (ex. Solid Edge, NX) se referă la prima etapă din ciclul de viață al unui produs, și anume la concepție și design. Avantajul acestor aplicații de proiectare constă în faptul că informația există într-un mediu virtual 3D (prototipul virtual), produsul se poate optimiza din punct de vedere al designului înainte de a se realiza fizic, informația se poate transmite foarte ușor atât în cadrul companiei cât și în exteriorul ei.

Engineering Data Management (EDM). În timp ce aplicațiile CAD au fost mult timp considerate nucleul PLM, există și alte puncte cheie și informații despre produs cel puțin la fel de importante. Aplicațiile CAD descriu un produs pe baza informațiilor geometrice, dar nu îl descriu în totalitate. Reprezentarea grafică trebuie să fie însoțită și de o altă informație, numită caracteristică (metadata). Caracteristicile sunt acele informații care descriu produsul: toleranțe, restricții de greutate, material etc. Aceste caracteristici trebuie să fie asociate reprezentării geometrice. O metodă eficientă de a capta acest tip de informație a fost utilizarea unei aplicații foarte răspândite în toate companiile și ușor de personalizat, și anume Microsoft Excel. Această aplicație a permis personalizarea tipurilor de informații asociate unui model CAD: lista de materiale și caracteristicile componentelor. Există totuși un mare dezavantaj în ceea ce privește implementarea acestui tip de informație în PLM, și anume imposibilitatea de a lucra în cadrul organizației pe aceeași lista cu materiale și caracteristici. Acest mod de lucru permite doar lucrul individual, fiecare utilizator își poate crea propria listă.

Product Data Management (PDM). Aplicațiile PDM au dezvoltat o nouă metodă de a organiza informațiile în formate diferite, CAD și EDM, într-o singură bază de date. PDM a propus un mod nou de a organiza diferitele tipuri de formate CAD pe care o organizație le produce într-un timp destul de mic. PDM încorporează anumite procese sub forma unor workflowuri (fluxuri de informații). Pe măsura dezvoltării sistemelor PDM, a fost necesară posibilitatea de configurare a acestor sisteme, astfel încât să permită implementarea în companii cu diferite domenii de activitate, dar și de a permite implementarea proceselor și practicilor din cadrul companiei.

Computer Integrated Manufacturing (CIM). Acest concept a luat naștere plecând de la premiza că informația poate și trebuie să fie partajată (shared) între departamentele unei întreprinderi. În mod specific, informațiile despre produs, provenite de la departamentul de proiectare (CAD), pot fi transferate și folosite de către departamentul de producție (fabricație) în format electronic. Acest fapt extinde termenul CAM (computer-aided manufacturing) care reprezintă modalitatea de realiza programe cu comandă numerică plecând de la un model CAD. În timp ce termenul CAM se referă la un singur produs, CIM se referă la organizarea întregii producții, precum și la utilizarea resurselor întreprinderii.
Aplicațiile CAM trebuie să fie scalabile, astfel încât să permită transferul informației despre produs de la departamentul CAD, dar și să poată fi gestionate folosind o aplicație PDM.
În ultimii ani, o dată cu dezvoltarea tehnologiei, a apărut conceptul de fabricație digitală Digital Manufacturing (DM) . Pentru a înțelege acest concept, plecăm de la premiza că implementarea PLM într-o companie aduce cele mai mari beneficii departamentului de fabricație.De ce? Deoarece acest departament are un obiectiv bine definit, acela de a fabrica un produs cu specificații bine definite, având dimensiuni și toleranțe precise și utilizând cât mai bine resursele fabricii. Revenind la întrebarea „Ce este fabricația digitală?”, aceasta se poate defini astfel: Fabricația digitală este o abordare ce implică oameni, procese / practici și tehnologie, care folosește informațiile PLM pentru a planifica, proiecta și fabrica primul produs, apoi optimizează procesele de fabricație pentru restul produselor ce urmează a fi fabricate, folosind minimum de resurse.

Computer Aided Engineering (CAE). O dată cu apariția sistemelor de virtualizare a obiectelor fizice (modelarea 3D CAD) și transpunerea acestora într-o întreprindere virtuală, a apărut și necesitatea testării și analizării prototipului virtual. Această analiză are în vedere simularea digitală a comportării produselor supuse la diverse solicitări pe durata ciclului lor de viață, în etapa validării conformității cu specificația de proiectare. Cu alte cuvinte, după etapa de proiectare a unui produs există o etapă din ciclul lui de viață în care, înainte de a se fabrica, se face o testare într-un mediu virtual folosind o aplicație CAE specializată. Astfel se poate analiza, optimiza și îmbunătăți calitatea unui produs, se reduc costurile cu prototipurile fizice, se reduce durata lansării produslui pe piață și în același timp permite companiei să dezvolte noi produse cu conținut inovativ. Simularea digitală a comportării produsului are loc într-un mediu controlat și folosește metoda analizei cu elemente finite, ceea ce presupune împărțirea produsului într-un număr de elemente finite ce pot fi analizare în context.