MODELUL PLM
Etapele din ciclul de viață al unui produs, precum și aplicațiile care fac posibilă parcurgerea acestor etape sunt definitorii pentru înţelegerea modelului PLM.

Etapa de planificare (planning). În această etapă, pe baza analizelor de marketing se stabilesc cerințele funcționale ale unui nou produs. Dezvoltarea produsului este realizată de către departamentul de creaţie.

Etapa de concepție (styling).În această etapă, pe baza cerințelor funcționale, se realizează un prototip virtual ce înglobează forma și aspectul noului produs. Aplicațiile care fac posibil acest lucru sunt aplicațiile CAD care permit modelarea suprafețelor complexe.

Etapa de proiectare (design). Această etapă presupune modelarea 3D, plecând de la asptectul exterior și folosind aceleași aplicații CAD cu module specifice pentru realizarea fiecărui reper component al produsului.Tot în această etapă se realizează prototipul virtual, ce respectă atât forma cât și cerințele tehnice funcționale.

Etapa de realizare a documentației tehnice (document). Având prototipul virtual, în această etapă se poate obţine documentația tehnică, mai corect spus desenele 2D. Tot cu aceleași aplicații CAD, luând în considerare modelul 3D, se pot genera desenele 2D conform standardelor de desenare în vigoare.

Etapa de analiză, simulare și validare a prototipului virtual (simulation).Pentru a fi siguri că produsul va rezista tuturor solicitărilor în timpul funcționării, se poate face o analiză cu elemente finite pentru a verifica rezistența la anumite solicitări. Astfel, folosind aplicații specifice CAE se optimizează produsul pentru a putea funcționa conform specificațiilor tehnice.

Etapa de realizare a dispozitivelor de prelucrare (Tooling) presupune proiectarea dispozitivelor pentru prelucrarea componentelor.

Etapa de pregătire a fabricației în comandă numerică (Machining). Utilizând aplicații CAM, și având ca și punct de plecare modelul 3D, se obține programul de prelucrare pentru mașinile cu comandă numerică.

Etapa de pregătire fabricație repere – linie de fabricație (Part). Este etapa în care se organizează linia de producție a reperelor.

Etapa de pregătire fabricație ansambluri – linie de asamblare (Assembly). Este etapa în care se organizează linia de asamblare a reperelor prelucrate anterior.

Etapa de gestionare a resurselor de fabricație (Resource). Pentru realizarea produsului la costuri cât mai reduse, este necesar ca resursele de fabricație (mașini unelte, scule de prelucrare, materii prime etc.) să fie bine bine gestionate astfel încât producția să se realizeze în mod continuu și optim. Gestionarea resurselor se face de către proiectanții de procese de fabricație.

Etapa de proiectare a fabricii (Plant) TcMfg + Plant Simulation. Încă din faza de proiectare se cunosc informațiile despre produs de genul elemente componente (repere), caracteristici de calitate și tehnice, procedee și modalități de fabricație. Așadar, pentru optimizarea producției unui produs, în această etapă se realizează amplasarea mașinilor unelte în fabrică (sau după caz în atelier), se stabilesc fluxurile (traseele) de circulație a reperelor în celula de fabricație (în funcție de fișa tehnologică – sau de operații). În final, după stabilirea aceștior parametri se poate face o simulare a producțieipentru optimizare.

Etapa de gestionare a resurselor umane (Human). Managerii de proiect din cadrul departamentului de proiectare au posibilitatea de a gestiona atât proiectele cât și resursele umane cu care se face proiectarea. În cazul proiectării proceselor de fabricație, proiectanții de tehnologie au la dispoziție o serie de resurse ale fabricii, printre care și operatorii umani ai mașinilor unelte sau cei care fac asamblarea sau vopsirea.

Etapa de verificare a calității (Quality) are loc după ce se realizează fabricația și presupune compararea specificațiilor cu produsele fabricate. Prin aplicațiile PLM, eventualele defecte de fabricație se înregistrează în sistem și se transmit departamentului de proiectare/fabricație pentru a corecta greșelile.